Monthly Archives: Haziran 2015

//Haziran

Özür kişiye, engel topluma aittir

Engellilik Nedir?  Engelli kimdir? Dünya Sağlık Örgütü'ne göre; Yetersizlik (Impairment): Sağlık bakımından psikolojik, fizyolojik ve anatomik (fiziksel) yapı veya fonksiyonlardaki eksikligi ve anormalligi ifade eder. Özürlülük (Disability): Sağlığın bozulması sonucu olusan yetersizlikten dolayı herhangi bir yetenegin normal kabul edilen bir kisiye göre azalması veya kaybedilmesidir. Engellilik (Handicap): Yetersizlik veya özürlülük nedeniyle, kisinin yas, cinsiyet, sosyal [...]

Özür kişiye, engel topluma aittir 2017-09-27T20:26:21+00:00