Özür kişiye, engel topluma aittir

//Özür kişiye, engel topluma aittir

Engellilik Nedir?  Engelli kimdir?

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre;

Yetersizlik (Impairment): Sağlık bakımından psikolojik, fizyolojik ve anatomik (fiziksel) yapı veya fonksiyonlardaki eksikligi ve anormalligi ifade eder.

Özürlülük (Disability): Sağlığın bozulması sonucu olusan yetersizlikten dolayı herhangi bir yetenegin normal kabul edilen bir kisiye göre azalması veya kaybedilmesidir.

Engellilik (Handicap): Yetersizlik veya özürlülük nedeniyle, kisinin yas, cinsiyet, sosyal ve kültürel durumuna göre normal kabul edilen yaşantısını yerine getirememesi durumudur.

Bu tanımlama ve açıklamalara ilişkin örnek; onaltı yasında bir çocuk trafik kazası geçirmis ve bacağı dizinin üzerinden kesilmiştir.  Yetersizlik: Bacağın olmayısı.  Özürlülük: Yürüme yeteneğinin azalması.  Engellilik: Çalışma, normal toplumsal etkinliklerden (spor,dans) hoşlanma ve toplumsal ilişkilere girme yeteneğinin azalması.

 

Türkiye’de engelliliği değil, bireyi görebilen bir tanıma gereksinim var. Engellilik olgusunu nesne haline getirmek yerine, engelli bireyi bakış açımızın merkezine koyarak, engellilere yardımcı olmayı denemeliyiz!

2017-09-27T20:26:21+00:00